מסמכים

תקנון ארגון העובדים מען

מען – עמותה לסיוע לעובדים (ע"ר)

מטרות העמותה העיקריות:
לסייע, להדריך ולייצג עובדים במטרה לשפר את שכרם ואת זכויותיהם הסוציאליות. לפעול להרמת קרנו של העובד בחברה. לקיים פעילות חברתית ותרבותית עבור העובדים.
המשך

נוהלים לייצוג עובדים

נספח לתקנון עמותת מען

כחלק מיישום מטרותיה לסייע ולייצג עובדים תפעל העמותה לעידוד עובדים להתאגדות בועדי עובדים תוך חתירה לחתימה על הסכמים לרבות הסכמים קיבוציים. פעולת העמותה בתחום זה תעודד יחסי שיתוף פעולה עם מעבידים במטרה לבסס יחסי עבודה הוגנים ויציבים. לצורך כך תמנה ההנהלה ועד ארצי שתפקידו לייזום ולהנהיג את פעולת העמותה בתחום זה. הועד הארצי יהיה מוסמך מטעם ההנהלה לפעול להקמת ועדי עובדים, להשתתף בניהול מו"מ על הסכמים קיבוציים, לאשר הכרזה על סכסוך עבודה ולאשר החלטה על שביתה ועל הפסקתה.
להלן נוהל פעולה של העמותה בתחום זה:

המשך

עברית English العربية תנאי שימוש
Home גרסת הדפסה